Itt a terepezők Szent Térképe

2015.12.04. 13:21

Feladó Viktória

Címzett Zomborácz Iván

Dátum 2015.11.10.

Tárgy A buli jó, csak...

Kedves Iván!

„A buli jó, csak könnyű tahónak lenni” című cikk kapcsán szeretném felhívni a figyelmüket az alábbiakra, abszolút segítő szándékkal, elsősorban egy honlapot ajánlanék: www.termeszetvedelem.hu

A honlapon egy külön fül foglalkozik a védett területen járművel való közlekedéssel, mely sok hasznos információt tartalmaz, noha már nem teljesen friss jogszabályhelyekre hivatkozik. A szabályok azonban, tartalmukat tekintve jelenleg is érvényesek.

A legfontosabbak:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 38.§ (1) bekezdés i.) és j.) pontja szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához; járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó- külön jogszabályokban erre feljogosított- személyek járművei kivételével.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rend. 9.§ (2) bekezdés d) pontja szerint, a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

A Korm. rend. 13.§- a szerint, a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80.§- ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

A Tvt. 80.§ (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy aki a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A természetvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a büntetőjogi, kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

A technikai jellegű sporttevékenység folytatása természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a terület növény- és állatvilágára nézve- fokozott zaj- és fizikai terhelése révén- súlyosan károsító és veszélyeztető jellegű lehet, a védetté nyilvánítás céljával, rendeltetésével ellentétes, hiszen a védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található történelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

Azaz, a motoros túrák útvonalát célszerű előzetesen egyeztetni a természetvédelmi hatóságokkal, ill. a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságokkal, melyekről a fenti honlapról szintén tájékozódhatnak.

Amennyiben erdőterületet érintenének a túrák, úgy az erdészeti hatósággal is célszerű előzetesen egyeztetni.

Szintén segítséget jelenthet, bár nem túl jó felbontású térképről van szó, a hivatkozott honlapon található T.I.R. interaktív térkép, melynek segítségével megtekinthetők a védett, ill. Natura 2000 területek.

Viktória

Kedves Viktória!

Köszönöm a hasznos információkat, de van két fontos dolog:

- a cikkben bemutatott túra, noha volt sportértéke, nem számít sporttevékenységnek, hiszen közutakon mentünk. Burkolatlan úton, de közúton.

- védett területen véleményem szerint semmi keresnivalója nincs motorkerékpárnak, még engedéllyel sem.

Üdv.

Zomborácz Iván