Akkor most mégsem Fucsi nyert?

2002.05.27. 14:06

A május 19-én a Rába Ringen lebonyolított Dragbike OB-n a mérőberendezés meglehetősen furcsa eredményeket produkált, ezért felmerült a lehetőség, hogy ezen a versenyen elért "sebességcsúcsokat" az OB szempontjából semmisnek tekintik. Orgoványi Gyurinak ezen kívül a rajtberendezéssel is gondja támadt, ugyanis a fotocella rosszul érzékelte motorjának pozícióját. Ebben az ügyben hivatalos levelet írt a Magyar Motorsport Szövetségnek: Orgoványi levele a MAMS-nak.

Magyar Motorsport Szövetség
Bulcsu Rezső részére

Tárgy: észrevételek a Dragbike O. B. II. fordulójával kapcsolatban.

Kedves Rezső!

Végetért a 2002. évi Dragbike O. B. második fordulója, minek kapcsán kiderült, hogy úgy a versenyzői technikai háttér, mint a szervezés és lebonyolítás még komoly gyermekbetegségekkel küzd. Míg a versenyzők gondjai egyéni problémák, addig a szervezés a kialakuló félben lévő magyar dragbike sport egészséges fejlődését befolyásoló alapvető tényező. Hangsúlyozom, hogy a versenyen hivatalos óvást senki nem nyújtott be, ezért annak eredménye most már nem vitatható, de a bajnoki pontok helyes kiosztása és a szükséges változtatások jövőbeni kieszközlése érdekében ezúton megpróbállak benneteket korrekt módon tájékoztatni az eseményekről.

Már a versenynap reggelén kiderült, hogy a mérőberendezés időnként irreális sebességi adatokat rögzít, ezért néhányan reklamáltunk a szervezőnél, mikor is felmerült az a lehetőség, hogy ezen a versenyen ne legyenek figyelembe véve sebességi csúcsok. Bizonyára egyet értünk abban, hogy egy Magyar Bajnoki futam komolyságát csak az biztosíthatja, ha nindenkor hivatalos formában és szigorúan a versenyszabályzat alapján járunk el. Mivel ez esetben hivatalos óvás nem érkezett, ezért úgy gondolom az a helyes, ha a sebességi csúcsokért járó bajnoki pontok kiosztásra kerülnek. Más kérdés, hogy a mérőberendezést meg kell vizsgálni és hiba okának kiderítése után bizottságilag dönteni arról, hogy a mért adatok mennyiben tekinthetők hivatalos magyar csúcsnak.

A következő probléma az indító berendezést és az én személyemet érinti. Már az edző futamokon feltünt, hogy a rajtvonalon alig találok olyan pontot, ahol rajtengedélyt ad a gép, annak ellenére, hogy a szabályok értelmében néhány centiméter elmozdulást kellene biztosítani. Az is előfordult, hogy érthetetlen módon mozdulatlan motornál is piros lámpát kaptam. Elkövettem azt a hibát, hogy nem reklamáltam. Bár gond nélkül eljutottam a döntőig, ott bekövetkezett a hiba. Videó felvételeken nyomon követhető módon teljesen szabályos rajtom ellenére piros lámpát kaptam, és bár elsőként értem célba, a futamot elveszítettem.

Ezt követően természetesen reklamáltam, óvási szándékom azonban heves ellenállást váltott ki mind az ellenfél csapata, mind pedig a szervező részéről, minek eredményeként végül is nem óvtunk (ami hiba volt) azt azonban sikerült elérnem, hogy megvizsgáljuk az indító berendezést, ahol jelen volt az ellenfél csapat, Erdős Csaba, valamint a szervezők. Egyértelműen kiderült, hogy az egyedül általam használt alacsony profilú első drag gumit nem jól látta a rajtgép, minek következtében nem engedett mozgási lehetőséget, ezért jelentős hátrányba kerültem a többi versenyzővel szemben. Mivel hivatalos formában nem óvtam, természetesen tudomásul veszem az eredményt, de megjegyzem, hogy a versenybíróságnak véleményem szerint minden esetben arra kellene törekedni, hogy vitatható esetekben korrekt döntések szülessenek, és semmiképpen nem lenne szabad befolyásolni egy óvni szándékozó versenyzőt.

Harmadik észrevételem a competition versenyzők versenybe való besorolásával kapcsolatos. Hat nevezőből ötnek sikerült értékelhető edzéseredményt produkálni. A Szlovák gép azonban műszaki hiba miatt már nem tudott a versenyben rajthoz állni, ezért Őt kihagyták a besorolásból, a maradék csoportot pedig négyes táblán mérkőztették meg, ami véleményem szerint ellentétes a szabályokkal, és alapvetően borítja a pont táblát.

Kérlek, hogy fenti észrevételeimet vizsgáljátok meg, és a bajnoki pontok odaítélésénél fokozott figyelemmel legyetek a szabályzatra, tekintve, hogy igen bonyolult helyzet állt elő. Úgy gondolom, hogy a sportág jelenlegi szintjén már nem engedhető meg, hogy a Magyar Bajnoki cím sorsát szervezési és indító berendezési hibák döntsék el. Kérlek továbbá, hogy a szükséges intézkedéseket tegyétek meg!

SZOLNOK 2002-05-22

Tisztelettel: Orgoványi György